لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

سیدحسن مومنی

پست سازمانی : سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

کارشناس مهندسی کامپیوتر

آدرس : قزوین ،خیابان فلسطین ،نبش چهارراه بلوار مدرس ،اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین ،طبقه اول واحد 110

تلفن تماس: 02833820499

Email:fava@qmrud.ir

    مسئولیتها:
  • سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطاتعلی همدانیان - کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

پست سازمانی: کارشناس شبکه

شماره داخلی : 121
Email:a.hamedanian@qmrud.ir

بهروز دادگو - کارشناس مهندسی کامپیوتر سخت افزار

پست سازمانی: کارشناس رایانه

شماره تماس : 02833659455
Email:dadgoo@qmrud.irفاطمه پگاه کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار

پست سازمانی : کارشناس رایانه

شماره داخلی: 119
Email:pegah@qmrud.ir

تاریخ به روز رسانی : 94/12/03

 
 
همایش ها و برنامه ها