لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

مدیریت راهداری

شعار معاونت راهداری در سال 94

جواد حق لطفی

پست سازمانی : مدیر راهداری

کارشناس مهندسی عمران

آدرس : قزوین –بلوار آیت الله حکیم  – اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

تلفن تماس:02833659455
Email: j.haghlotfi@qmrud.ir


ادارات تحت مدیریت:

اداره ایمنی ، ترافیک و حریم راهها
اداره نگهداری راهها و ابنیه فنی
مرکز مدیریت راهها
اداره ماشین آلات
اداره پدافند غیرعامل


 

 

 

 

 

 اسماعیل صالحی

پست سازمانی : مسئول دفتر مدیریت راهداری
Email: e.salehi@qmrud.irامیر حسین پورهاشمی

پست سازمانی : رئیس اداره ایمنی،ترافیک و حریم راه

کارشناس مهندسی عمران

آدرس : قزوین –بلوار آیت الله حکیم  – اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

تلفن تماس: 33659524-028
Email: imeni@qmrud.ir


سید مصطفی طباطبائی– کارشناس عمران

کارشناس حریم راهها

شماره داخلی : 124

Email: tabatabaei@qmrud.ir

 

عباس مهرپور– کاردان عمران

کارشناس ایمنی و ترافیک

شماره داخلی:121

Email: a.mehrpour@qmrud.irفرامرز جلیلوند–کارشناس حمل و نقل ریلی

کارشناس ایمنی و ترافیک

شماره داخلی: 124
Email: jalilvand@qmrud.ir


عباس شفائی –کارشناس برق قدرت

کارشناس روشنایی راهها

شماره داخلی: 125

علیرضا معیری پور
 –کارشناس الکترونیک
مسئول مرکز مدیریت راه ها
شماره داخلی: 125
درویش ازل–کارشناس عمران
کارشناس ایمنی و تصادفات
شماره داخلی: 121

Email: d.azal@qmrud.ir


مهدی صوفی نیارکی–کارشناس عمران

کارشناس ایمنی و ترافیک

شماره داخلی: 125

 


سلیمان حسن باغبان–کارشناس حسابداری

کارشناس تصادفات

شماره داخلی: 124

 Email: s.baghban@qmrud.ir

 


رامین عابدیان–کارشناس ارشد عمران راه و ترابری

کارشناس ایمنی و ترافیک

شماره داخلی: 121

Email: r.abedian@qmrud.ir

 


امیر علیپور –کارشناس عمران

کارشناس ایمنی

شماره داخلی: 121

Email: a.alipour@qmrud.ir


فرزاد ملکی– کارشناس عمران
کارشناس نگهداری راه و ابنیه فنی

شماره داخلی : 126

Email: f.maleki@qmrud.ir

 

مهدی سلطانی– کارشناس ارشد عمران سازه
کارشناس نگهداری راه و ابنیه فنی

شماره داخلی : 127

Email: m.soltani@qmrud.ir

 

نعیم غلامپور–کارشناس ارشد عمران

کارشناس نگهداری راه و ابنیه فنی

شماره داخلی : 126

Email: n.gholampour@qmrud.irمهرداد دائمی کارشناس ارشد عمران ترافیک

کارشناس نگهداری راه و ابنیه فنی

شماره داخلی: 128

Email: m.daemi@qmrud.ir

 

زهرا نجف زنگی کارشناس معماری

کارشناس معماری و نگهداری راه ها

شماره داخلی : 128

Email: najafzangi@qmrud.ir


مهدی رشوند کارشناس عمران

کارشناس نگهداری راه وابنیه فنی

شماره داخلی: 127

Email: m.rashvand@qmrud.ir


علیرضا معیری پور

پست سازمانی : مسئول مرکز مدیریت راه ها

کارشناس مهندسی الکترونیک ، کارشناس ارشد مدیریت

آدرس : قزوین –بلوار آیت الله حکیم  – اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

تلفن تماس: 33659450-028
تلفن گویا :
141

Email: 141@qmrud.ir


جواد افشار فرد

پست سازمانی : کارشناس مرکز مدیریت راه ها

تلفن تماس: 141

Email: 141@qmrud.ir

 

مرتضی محمودی –کارشناس مخابرات

کارشناس ارتباطات و مخابرات

شماره داخلی: 141

Email: m.mahmoudi@qmrud.ir

 


رامین امین زاده –کارشناس عمران

اپراتور مرکز مدیریت راه ها

شماره داخلی: 141

Email: r.aminzadeh@qmrud.ir


 

اسدالله اکبرشاهی

اپراتور مرکز مدیریت راه ها

شماره داخلی: 102

Email: a.akbarshahi@qmrud.ir

 

ناجی زاهدی

اپراتور مرکز مدیریت راه ها

شماره داخلی: 102

Email: n.zahedi@qmrud.ir

 

مجتبی نیازی کهن

اپراتور مرکز مدیریت راه ها

شماره داخلی: 102

Email: m.niazi@qmrud.irمحمد موسی شیرعلیا

رییس اداره مدیریت بحران وپدافند غیر عامل
کارشناس - مهندسی عمران

تلفن تماس: 33659475-028


تاریخ به روز رسانی : 95/10/28