لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

مدیریت ساخت و توسعه راه ها

آدرس : قزوین -انتهای بلوار حکیم - مجتمع ادارات پونک – اداره کل راه و شهرسازی – طبقه اول


جعفر قزوینیان

پست سازمانی: مدیریت ساخت و توسعه راهها

کارشناس عمران - عمران

تلفن تماس :02833699473

شماره داخلی : 201

Email: j.qazvinian@qmrud.ir

ادارات تحت مدیریت :

اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی و فرعی
اداره فنی و امور مهندسان مشاور
اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی 

 محسن علمداری

پست سازمانی: مسئول دفتر مدیریت

شماره داخلی : 201محمدمهدی اولیایی

پست سازمانی - رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی و فرعی

رشته تحصیلی: کارشناس عمران عمران  

شماره داخلی :224

Email: m.oliaei@qmrud.ir

 


جبار قهاری

پست سازمانی - کارشناس راه و ابنیه فنی

رشته تحصیلی: کارشناس عمران عمران  

شماره داخلی :222

Email: j.ghahari@qmrud.ir

 

محسن یزدی فر

پست سازمانی - کارشناس فنی و عمرانی

رشته تحصیلی: کارشناس عمران عمران

شماره داخلی :222

Email: m.yazdifar@qmrud.ir

 

صادق ملاحسن

پست سازمانی - کارشناس راه و ساختمان

رشته تحصیلی: کارشناس عمران عمران

شماره داخلی :222

Email:s.molahasan@qmrud.ir

 

حسن بیداریان

پست سازمانی - کارشناس مکانیک خاک

رشته تحصیلی: کارشناس عمران خاک

شماره داخلی :219 

Email: h.bidarian@qmrud.ir

 

مسعود فیروزی

پست سازمانی - کارشناس فنی و عمرانی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد سازه

شماره داخلی :219

Email: m.firozi@qmrud.ir

 

 کیوان واحدی

پست سازمانی - رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد سازه

شماره داخلی :223

Email: k.vahedi@qmrud.ir

 

محب اله شیرزاد

پست سازمانی - کارشناس طرح پل و ابنیه فنی

رشته تحصیلی: کارشناس عمران عمران

شماره داخلی :220

Email: m.shirzad@qmrud.ir

 

امیر رجبی فر

پست سازمانی - کارشناس راه و ساختمان

رشته تحصیلی: کارشناس عمران نقشه برداری

کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

شماره داخلی :220

Email: a.rajabifar@qmrud.ir


بهنام نوشی تکلیمی

پست سازمانی - کارشناس نقشه برداری

رشته تحصیلی: کاردان نقشه برداری

شماره داخلی :222

 Email: b.nooshi@qmrud.ir

 

 

رحمان دلسوز لشگریان

پست سازمانی - تکنسین نقشه برداری

رشته تحصیلی: کاردان عمران و نقشه برداری

شماره داخلی :222

Email: r.delsouz@qmrud.ir


اکبر رضایی

پست سازمانی - تکنسین نقشه برداری

رشته تحصیلی: کاردان نقشه برداری

شماره داخلی :222

 

 

 


 

حسین رحمانی

پست سازمانی: رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی

رشته تحصیلی: کارشناس عمران عمران

شماره داخلی: 204

Email: h.rahmani@qmrud.ir

 
رضا کریمی

پست سازمانی: کارشناس روسازی

رشته تحصیلی: کارشناس زمین شناسی

شماره داخلی: 206

Email: r.karimi@qmrud.ir

 

محمد تقی زاجکانیها

پست سازمانی: کارشناس راه و ساختمان

رشته تحصیلی: کارشناس عمران عمران

شماره داخلی : 206

Email: m.zajkaniha@qmrud.ir

 
 

محمدحسین فریدمهر

پست سازمانی: کارشناس مطالعات مسیر

رشته تحصیلی: کاردان عمران سازه های بتنی

شماره داخلی : 208

Email: m.faridmehr@qmrud.ir

 
وحید حسینعلی

پست سازمانی: کارشناس راه و ابنیه فنی

رشته تحصیلی: کارشناس عمران عمران

شماره داخلی : 209

Email: v.hoseinali@qmrud.ir

 
علی حسنلو

پست سازمانی: تکنسین راه و ساختمان (مسئول سوخت)

رشته تحصیلی: کاردان فنی عمران نقشه کشی ساختمان

شماره داخلی: 208

Email: a.hasanloo@qmrud.ir


 

همایش ها و مناسبت ها

لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
معاونت امور مجلس رياست جمهوري سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
طرح توسعه فرودگاه امام خميني (ره)
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات
سازمان بيمه سلامت ايران سامانه مزايده هاي الكترونيكي دولت
سامانه تكريم ايران سفارت رياست جمهوري اسلامي ايران

اوقات شرعی