لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

مدیریت فنی و اجراییمحمدحسین حاج میرصادقی
پست سازمانی : سرپرست مدیریت فنی و اجرایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی عمران
شماره تلفن:  33699463-028

آدرس: پونک انتهای بلوار حکیم ، اداره کل راه و شهرسازی

ادارات تحت مدیریت :
اداره فنی و مهندسی
اداره نظارت


 

محمد گروسی
پست سازمانی : رییس اداره نظارت و کنترل پروژه

شماره تلفن: 33659456 الی 8
شماره داخلی : 313
Email :m.garoosi@qmrud.ir


محمد فرضی
پست سازمانی : سرپرست اداره فنی مهندسی
کارشناسی برق
شماره تلفن:      33659456-028
شماره داخلی : 307
Email: mhmdfarzi@qmrud.ir

 
فیاض بیگدلی
پست سازمانی : کارشناس ساختمان
کارشناسی ارشد عمران ترافیک
شماره تلفن:   33659456-028
شماره داخلی : 310
 

محسن کاظمی
پست سازمانی : کارشناس تاسیسات مکانیکی
کارشناسی مکانیک
شماره تلفن:    33659456-
028
شماره داخلی : 314

 
حسین کرمی
پست سازمانی : کارشناس ساختمان
کارشناسی عمران
شماره تلفن:
 33659456
شماره داخلی : 310
 
اصغر مواسات
پست سازمانی : کارشناس ساختمان
کارشناسی ارشد عمران سازه
شماره تلفن : 33659456-028
شماره داخلی :  312 
 
عباس نانکلی
پست سازمانی : کارشناس معماری
کارشناسی معماری
شماره تلفن:  33659456-028
شماره داخلی : 309
  
حسن حفاری
پست سازمانی : کارشناس معماری و شهرسازی
کارشناسی معماری
شماره تلفن : 33659456-028
شماره داخلی : 309
 
 
فرزانه میرزایی
پست سازمانی: کارشناس تاسیسات
کارشناسی تاسیسات مکانیکی
شماره تلفن : 33659456-028
شماره داخلی : 306
 
 فاطمه حبیبی
پست سازمانی : کارشناس معماری
کارشناسی معماری
شماره تلفن: 33659456-028
شماره داخلی : 306
 
 
 ابراهیم سعیدی
پست سازمانی : کارشناس بافتهای فرسوده شهری
شماره تلفن: 33659456-028
شماره داخلی : 314
 
 کیوان نجفی
پست سازمانی : کارشناس عمران
کارشناسی عمران
شماره تلفن: 33659456-028
شماره داخلی : 310

 سمیه چگینی
پست سازمانی : مسئول دفتر مدیریت فنی و اجرایی
شماره تلفن: 33659456-028
شماره داخلی : 318


تاریخ به روز رسانی : 1394/12/18

همایش ها و مناسبت ها

لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
معاونت امور مجلس رياست جمهوري سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
طرح توسعه فرودگاه امام خميني (ره)
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات
سازمان بيمه سلامت ايران سامانه مزايده هاي الكترونيكي دولت
سامانه تكريم ايران سفارت رياست جمهوري اسلامي ايران

اوقات شرعی