لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

مدیریت مسکن و ساختمان

شعار سال 94 معاونت مسکن

مدیریت مسکن وساختمان


نام و نام خانوادگی : علی محمد پورکریم
پست سازمانی : مدیریت مسکن و ساختمان
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
آدرس:قزوین-خیابان فلسطین-تقاطع بلوار مدرس-اداره کل راه وشهرسازی قزوین
تلفن دفتر: 02833340071
آدرس ایمیل : a.pourkarim@qmrud.ir
ادارات تحت مدیریت:
1- اداره نظام مهندسی ، مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری های نوین ساخت
2- اداره اجرایی و نظارت امور مسکن
3- اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن
4- اداره برنامه و بودجهمحمد نوروزی 
پست سازمانی : مسئول دفتر مدیریت مسکن و ساختمان
تلفن تماس : 02833340071
حامد عبدالرزاقی
پست سازمانی : رئیس اداره نظام مهندسی ، مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری های نوین ساخت
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
تلفن تماس : 02833820329
آدرس ایمیل :‌ qinb@qmrud.ir

زهرا عزیزسلطانی
پست سازمانی : کارشناس مقررات ملی ساختمان
رشته تحصیلی: کارشناسی عمران
تلفن تماس : 02833820326
آدرس ایمیل : z.azizsoltani@QMRUD.COMاسماعیل علیجانی
پست سازمانی : کارشناس نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای
رشته تحصیلی: کارشناسی عمران
تلفن تماس : 02833820315
آدرس ایمیل :e.alijani@QMRUD.COMمجتبی سلیمانی
پست سازمانی : کارشناس
رشته تحصیلی: کارشناسی عمران
تلفن تماس :02833820315
 
گروه نظارت عالیه:
تلفن تماس :02833820315


 عباس پورقادر
پست سازمانی : سرپرست اداره اجرایی و نظارت امور مسکن
رشته تحصیلی: کارشناس مهندسی عمران
تلفن : 02833820319
آدرس ایمیل : a.Pourghader@qmrud.ir

علی یوسفی
پست سازمانی : کارشناس مسکن
رشته تحصیلی : کارشناسی عمران
تلفن تماس اداری : 02833820333

آدرس ایمیل : a.usefi@qmrud.ir


علی جمالی
پست سازمانی : کارشناس مسکن
رشته تحصیلی : کارشناس ارشد سازه
تلفن تماس : 02833820316


علیرضا اکبرشاهی
پست سازمانی : کارشناس مسکن
رشته تحصیلی : کارشناس ارشد عمران
تلفن تماس :02833820314


امیر محرم زاده
پست سازمانی : کارشناس مسکن
رشته تحصیلی : کارشناس عمران
تلفن تماس :02833820322 


منصور مقامی
پست سازمانی : کارشناس تاسیسات
رشته تحصیلی : کارشناس مهندسی مکانیک
تلفن تماس اداری : 02833820317
آدرس ایمیل :m.maghami@qmrud.ir
داود رحمانی
پست سازمان : رئیس اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن
رشته تحصیلی: کارشناسی عمران
تلفن : 02833820321
آدرس ایمیل : D.RAHMANI@qmrud.ir


نفیسه جمالی
پست سازمانی : کارشناس بررسی طرح ها
رشته تحصیلی : کارشناس ارشد طراحی شهری
تلفن تماس : 02833820314

 محمدامین حیدری
پست سازمانی : کارشناس راه و ابنیه فنی
رشته تحصیلی : کارشناس عمران
تلفن تماس : 02833820317

 


فرزین عسکری
پست سازمانی : کارشناس سامانه مسکن مهر
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
تلفن تماس اداری : 02833820318
آدرس ایمیل : F.askari@qmrud.ir
حمید طاهرخانی
پست سازمانی : رئیس اداره برنامه و بودجه
رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری
تلفن تماس :‌ 02833820323
آدرس ایمیل :h.taherkhani@qmrud

انسیه قیماقی
پست سازمانی : کارشناس مسکن
رشته تحصیلی :کارشناس معماری
تلفن تماس : 02833820338
 
بهاره سعیدفر
پست سازمانی : کارشناس بررسی طرح ها
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد معماری
تلفن تماس : 02833820314
 
میترا شاکری
پست سازمانی :‌کارشناس مسکن
رشته تحصیلی: مهندسی معماری
تلفن تماس اداری: 02833820322

آدرس ایمیل: m.shakeri@qmrud.ir

تاریخ بروزرسانی : 95/01/28

 
 
 

همایش ها و مناسبت ها

لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
معاونت امور مجلس رياست جمهوري سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
طرح توسعه فرودگاه امام خميني (ره)
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات
سازمان بيمه سلامت ايران سامانه مزايده هاي الكترونيكي دولت
سامانه تكريم ايران سفارت رياست جمهوري اسلامي ايران

اوقات شرعی