لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

معاونت توسعه و منابع

شعار سال مدیریت توسعه منابع در سال 94


اسماعیل حافظی

 

پست سازمانی : مدیر توسعه منابع
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
آدرس : قزوین –خیابان فلسطین –تقاطع بلوار مدرس- اداره کل راه و شهرسازی
استان قزوین
تلفن تماس: 33820388-028
سوابق شغلی:
ادارات تحت مدیریت:
اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری
اداره امور مالی و ذیحسابی

اداره درآمد و هزینه های عملیاتی

 

عیسی نیکیار– لیسانس حسابداری
عنوان پست: رئیس امور اداری
شماره داخلی: 33820393-028
 

 
یحیی رضایی – دیپلم اقتصاد اجتماعی
عنوان پست: کارگزین
شماره داخلی: 33820385-028
  


سیما سقفی– کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان پست: کارشناس تحول اداری
شماره داخلی: 33820357-028 

دبیرخانه

طیبه مشایخی صدر
پست سازمانی : مسئول دبیرخانه
آدرس : قزوین –انتهای بلوار چهارصد دستگاه - اراضی پونک –اداره کل راه وشهرسازی  استان قزوین
تلفن تماس :      8-33659455-028
شماره داخلی : 214-02833820

نسرین مهرپور – متصدی امور دفتری
شماره داخلی:   216
رویا مقصودی – متصدی امور دفتری
شماره داخلی :  213 
 

مریم فاتحی - متصدی امور دفتری
شماره داخلی : 116-02833820
 
 

راضیه محمدخانی - متصدی امور دفتری
شماره داخلی : 115-02833820
 
 

مریم بهتوئی - متصدی امور دفتری
شماره داخلی : 115-02833820
 

اداره امور مالی و ذیحسابی
 
 
منوچهر یونسی رییس اداره مالی و ذیحسابی
تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری
شماره داخلی: 33820354-028
 
پویانوری-مسئول دفترداری و تنظیم حسابها
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی
شماره داخلی:33820382-028
 
ستار رحمانی مسئول رسیدگی
تحصیلات: لیسانس حسابداری
شماره داخلی 33820353-028
 
 
نوشین شیرخورشیدی- کارشناس رسیدگی
تحصیلات:لیسانس مدیرت دولتی
شماره داخلی:33820356 -028
 
مرجان امیری- کارشناس رسیدگی
تحصیلات : فوق دیپلم حسابداری
شماره داخلی: 33820351-028
 
سلیمان حسن باغبان- مسئول اعتبارات
تحصیلات : لیسانس حسابداری
شماره داخلی : 33820360-028
 
سعید طاهرخانی- کارشناس اعتبارات
تحصیلات : لیسانس مکانیک
شماره داخلی:
 
زهرا رضایی- مسئول دریافت و پرداخت
تحصیلات : لیسانس حسابداری
شماره داخلی: 33820352-028
 
فتانه گرجی- کارشناس دریافت و پرداخت
تحصیلات: لیسانس حسابداری
شماره داخلی:33820371-028
 
زهرا محمد علیپور- مسئول حقوق و دستمزد
تحصیلات: لیسانس حسابداری
شماره داخلی:33820387-028
 
شهره فرجی کارشناس حقوق و دستمزد
تحصیلات: لیسانس حسابداری
شماره داخلی : 33820375-028
 
رضا کامرانی- مسئول سپرده ها
تحصیلات : لیسانس حسابداری
شماره داخلی: 33820360-028
 
  
محمدحسین عباس زاده-کارشناس بودجه
تحصیلات :فوق دیپلم عمران 
شماره داخلی : 33820374-028
 
علی حکیمیان-مسئول اموال
تحصیلات : فوق دیپلم مدیریت
شماره داخلی: 33820347-028
 
 
علی اصغر نوروزی-اموردفتری و بایگانی ذیحسابی
تحصیلات : دیپلم
شماره داخلی : 33820378-028
 
 
اداره امور مالی و ذیحسابی سازمان ملی زمین و مسکن
 
جواد سبزه واریها– کارشناسی حسابداری
عنوان پست: سرپرست اداره امور مالی و ذیحسابی
شماره داخلی: 33820227-028
 
عباس اخوان- کارشناسی حسابداری
عنوان پست: کارشناس مالی
شماره داخلی: 33820225-028

پرویز طالبی– کارشناسی حسابداری
عنوان پست: کارشناس مالی
شماره داخلی: 33820214-028  
 Email: p.talebi@qmrud.ir
 
اعظم سعادتی پور- کارشناسی حسابداری
عنوان پست: امین اموال
شماره داخلی: 33820224-028
 
صبا خاتونی سلخوری– کارشناسی حسابداری
عنوان پست: حسابدار
شماره داخلی: 33820224-028

اداره تدارکات

احد کریمی
سمت:انباردار اداره کل
مدرک تحصیلی:دیپلم
شماره داخلی:33820390

آزاده آرام
سمت :حسابدار تدارکات
مدرک تحصیلی:لیسانس
شماره داخلی:33820377

احمد کاظمی الموتی
سمت:کارپرداز
مدرک تحصیلی:دیپلم
شماره داخلی:33820376

محمد نظامیوند چگینی
سمت:کارپرداز
مدرک تحصیلی:دیپلم
شماره داخلی:33820394

احمد موسی رضایی
سمت :عامل ذیحساب تدارکات
مدرک تحصیلی:لیسانس
 شماره داخلی :33820389

همایش ها و مناسبت ها

لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
معاونت امور مجلس رياست جمهوري سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
طرح توسعه فرودگاه امام خميني (ره)
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات
سازمان بيمه سلامت ايران سامانه مزايده هاي الكترونيكي دولت
سامانه تكريم ايران سفارت رياست جمهوري اسلامي ايران

اوقات شرعی