لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

پروژه های ساخت و توسعه راه ها

 مجموع پروژه های مدیریت راهداری تعداد  25 پروژه با ارزش ریالی قراردادها به مبلغ تقریبی 163 میلیارد ریال با نظارت کارشناسان این مدیریت در پهنه استان در دست اجرا است .

تاریخ بروزرسانی : 94/10/16

مشاهده پروژه ها


مجموع پروژه های مدیریت ساخت و توسعه راه ها تعداد  21 پروژه با ارزش ریالی قراردادها به مبلغ تقریبی 2/721/500 میلیون ریال با نظارت کارشناسان این مدیریت در پهنه استان در دست اجرا است .

تاریخ بروزرسانی : 94/10/16

همایش ها و مناسبت ها

اوقات شرعی