لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

پروژه های مسکن و شهرسازی

 مجموع پروژه های مدیریت راهداری تعداد  ............... با ارزش ریالی قراردادها به مبلغ تقریبی ................... ریال با نظارت کارشناسان این مدیریت در پهنه استان در دست اجرا است .

تاریخ بروزرسانی : 94/1/27

مشاهده پروژه ها


مجموع پروژه های مدیریت راهداری تعداد 36 پروژه با ارزش ریالی قراردادها به مبلغ تقریبی 2/889 میلیارد ریال با نظارت کارشناسان این مدیریت در پهنه استان در دست اجرا است .

تاریخ بروزرسانی : 94/1/27

همایش ها و مناسبت ها

اوقات شرعی