اطلاعیه ها و اعلانات

مدیر کل

مهندس مسعود حق لطفی مدیر اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

نظرسنجی

وضعیت مسکن مهر استان قزوین را چگونه ارزیابی میکنید؟وضعیت راه های استان قزوین را چگونه ارزیابی میکنید؟ثبت نظر  مشاهده نتایج

اخبار اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

اخبار جاری

بر اساس گروه

بر اساس نویسنده

بر اساس ماه

Month RSS Link  دی 1396 (1)
Month RSS Link  آذر 1396 (22)
Month RSS Link  آبان 1396 (36)
Month RSS Link  مهر 1396 (33)
Month RSS Link  شهریور 1396 (28)
Month RSS Link  مرداد 1396 (27)
Month RSS Link  تیر 1396 (33)
Month RSS Link  خرداد 1396 (30)
Month RSS Link  اردیبهشت 1396 (42)
Month RSS Link  فروردین 1396 (17)
Month RSS Link  اسفند 1395 (44)
Month RSS Link  بهمن 1395 (49)
Month RSS Link  دی 1395 (45)
Month RSS Link  آذر 1395 (45)
Month RSS Link  آبان 1395 (50)
Month RSS Link  مهر 1395 (47)
Month RSS Link  شهریور 1395 (33)
Month RSS Link  مرداد 1395 (40)
Month RSS Link  تیر 1395 (34)
Month RSS Link  خرداد 1395 (48)
Month RSS Link  اردیبهشت 1395 (32)
Month RSS Link  فروردین 1395 (44)
Month RSS Link  اسفند 1394 (30)
Month RSS Link  بهمن 1394 (51)
Month RSS Link  دی 1394 (36)
Month RSS Link  آذر 1394 (36)
Month RSS Link  آبان 1394 (40)
Month RSS Link  مهر 1394 (59)
Month RSS Link  شهریور 1394 (42)
Month RSS Link  مرداد 1394 (19)
Month RSS Link  تیر 1394 (32)
Month RSS Link  خرداد 1394 (29)
Month RSS Link  اردیبهشت 1394 (22)
Month RSS Link  فروردین 1394 (20)
Month RSS Link  اسفند 1393 (20)
Month RSS Link  بهمن 1393 (18)
Month RSS Link  دی 1393 (27)
Month RSS Link  آذر 1393 (18)
Month RSS Link  آبان 1393 (14)
Month RSS Link  مهر 1393 (15)
Month RSS Link  شهریور 1393 (6)
Month RSS Link  مرداد 1393 (6)
Month RSS Link  تیر 1393 (6)
Month RSS Link  خرداد 1393 (11)
Month RSS Link  اردیبهشت 1393 (14)
Month RSS Link  فروردین 1393 (4)
Month RSS Link  اسفند 1392 (9)
Month RSS Link  بهمن 1392 (15)
Month RSS Link  دی 1392 (14)
Month RSS Link  آذر 1392 (24)
Month RSS Link  آبان 1392 (14)
Month RSS Link  مهر 1392 (12)
Month RSS Link  شهریور 1392 (8)
Month RSS Link  مرداد 1392 (8)
Month RSS Link  تیر 1392 (16)
Month RSS Link  خرداد 1392 (12)
Month RSS Link  اردیبهشت 1392 (17)
Month RSS Link  فروردین 1392 (10)
Month RSS Link  اسفند 1391 (10)
Month RSS Link  بهمن 1391 (8)
Month RSS Link  دی 1391 (9)
Month RSS Link  آذر 1391 (17)
Month RSS Link  آبان 1391 (16)
Month RSS Link  مهر 1391 (11)
Month RSS Link  شهریور 1391 (21)
Month RSS Link  مرداد 1391 (6)
Month RSS Link  تیر 1391 (4)
Month RSS Link  خرداد 1391 (16)
Month RSS Link  اردیبهشت 1391 (7)
Month RSS Link  فروردین 1391 (3)
Month RSS Link  اسفند 1390 (8)
Month RSS Link  بهمن 1390 (10)
Month RSS Link  دی 1390 (5)
Month RSS Link  آذر 1390 (8)
Month RSS Link  آبان 1390 (8)
Month RSS Link  مهر 1390 (5)
Month RSS Link  شهریور 1390 (9)
Month RSS Link  مرداد 1390 (10)
Month RSS Link  تیر 1390 (3)
Month RSS Link  خرداد 1390 (8)
Month RSS Link  اردیبهشت 1390 (17)
Month RSS Link  فروردین 1390 (4)
Month RSS Link  اسفند 1389 (10)
Month RSS Link  بهمن 1389 (8)
Month RSS Link  دی 1389 (13)
Month RSS Link  آذر 1389 (8)
Month RSS Link  آبان 1389 (5)
Month RSS Link  مهر 1389 (9)
Month RSS Link  شهریور 1389 (5)
Month RSS Link  مرداد 1389 (5)
Month RSS Link  تیر 1389 (5)
Month RSS Link  خرداد 1389 (8)
Month RSS Link  اردیبهشت 1389 (11)
Month RSS Link  فروردین 1389 (8)
Month RSS Link  اسفند 1388 (3)
Month RSS Link  بهمن 1388 (9)
Month RSS Link  دی 1388 (8)
Month RSS Link  آذر 1388 (9)
Month RSS Link  آبان 1388 (18)
Month RSS Link  مهر 1388 (9)
Month RSS Link  شهریور 1388 (7)
Month RSS Link  مرداد 1388 (6)
Month RSS Link  تیر 1388 (6)
Month RSS Link  خرداد 1388 (6)
Month RSS Link  اردیبهشت 1388 (14)
Month RSS Link  فروردین 1388 (11)
Month RSS Link  اسفند 1387 (6)
Month RSS Link  بهمن 1387 (11)
Month RSS Link  دی 1387 (13)
Month RSS Link  آذر 1387 (8)
Month RSS Link  آبان 1387 (4)
Month RSS Link  مهر 1387 (3)
Month RSS Link  شهریور 1387 (5)
Month RSS Link  مرداد 1387 (4)
Month RSS Link  تیر 1387 (5)
Month RSS Link  خرداد 1387 (1)
Month RSS Link  اسفند 1386 (45)
Month RSS Link  دی 1386 (14)

همایش ها و برنامه ها

اخبار وزارت راه و شهرسازی

اوقات شرعی